25% vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí nevyhovovalo směrnicím. Problém byl ve zvýšeném obsahu síry, některé vzorky překračovaly normy až 3x. Příčinou může být výrobní vada čí úmyslná manipulace.