Průzkum společnosti Incoma uvádí několik důvodů pro volbu čerpací stanice. Jako hlavní důvod pro volbu čerpací stanice uvádějí zákazníci na prvním místě kvalitu pohonných hmot, dále cenu pohonných hmot, rychlou obsluhu, příjemný personál, čisté prostředí a čisté a kvalitní toalety. Zcela je však opomíjen další, z mého pohledu velmi důležitý důvod, a to lokalita, v které je čerpací stanice umístěna. Svědčí o tom fakt, že čerpací stanice umístěné v lokalitách s relativně ustálenou konkurencí, v místech s menší koncentrací čerpacích stanic, neztrácejí prodeje pohonných hmot i přes to, že celkové prodeje v rámci celého českého trhu nepřetržitě už tři roky klesají.

Realita pro volbu čerpací stanice je v posledních dvou letech oproti průzkumům odlišná. Zákazníci čerpacích stanic se začínají chovat podobně jako zákazníci běžných prodejen a vyhledávají především levné čerpací stanice a stanice, které nabízejí nějakou výhodu oproti ostatním. Ať už to jsou různé bonusové karty, věrnostní karty, jednorázové akce, nabídka občerstvení za natankované litry a různé doplňkové služby. Zákazníci již nejsou tak loajální k jedné značce a často neváhají jet několik kilometrů navíc za nižší cenou pohonných hmot, popřípadě za nějakým „bonusem“.

I přes tyto změny bychom však neměli opomínat další faktory, ovlivňující volbu nákupního místa – příjemná a rychlá obsluha a čisté prostředí. To můžeme ovlivnit sami a v podstatě bez dalších nákladů díky jednoduchému školení a organizaci práce. Je rozumné mít harmonogram úklidu na jednotlivé prostory na stanici a ten pak důsledně dodržovat. A proto ta čerpací stanice, která plní požadavky zákazníků trvale, bude určitě ve výhodě po narovnání cenových rozdílů. Dá se totiž očekávat, že po zavedení kaucí pro obchodníky s pohonnými hmotami od 1. 4. 2013 se cenová deformace na trhu s pohonnými hmotami narovná. Již by se neměly objevovat takové anomálie, kdy je cenový rozdíl mezi jednotlivými stanicemi až 5 Kč.