V dnešní době, při klesajících maržích z pohonných hmot, snižujících se prodejích je jednou z možností, jak si zachovat zisk, snižování nákladů. Kde a jak ušetřit?

Největším nákladem na obslužných čerpacích stanicích jsou pochopitelně mzdové náklady. Ty tvoří více než 70% celkových nákladů na non stop provozované čerpací stanici. Snižovat platy zaměstnanců má své hranice a není určitě dobré zaměstnancům dávat minimální mzdu. K povinnostem zaměstnanců čerpacích stanic nepatří pouze „vybírat“ peníze od zákazníků na pokladně, ale musí působit proaktivně při nabídce zboží, musí mít základní znalosti zbožíznalství, musí znát a dodržovat pravidla při stáčení pohonných hmot. K dalším povinnostem patří přejímka zboží, úklid čerpací stanice, vyřizování reklamací a další. Možnost jak snížit mzdové náklady je např. v omezení pracovní doby, popřípadě přejít na kombinovaný provoz s využitím tankovacího automatu v určitých dnech či hodinách.

Druhým největším nákladem jsou energie (elektřina, plyn, vodné a stočné), z nichž největší část tvoří náklady na elektrickou energii – v praxi 6 – 10% celkových nákladů. A jak zde ušetřit? Určitě je vhodné si vybrat spolehlivého a levného dodavatele, který Vám optimalizuje sazbu za elektřinu a poradí, kde ušetřit. Obecné rady jak ušetřit naleznete níže.

 1. Svícení
  Určitě stojí za zvážení přechod na úsporné zdroje světla, záleží však na velikosti čerpací stanice. Dnes již investoři používají k osvětlení venkovních i vnitřních prostor LED osvětlení, ve vnitřních prostorech úsporné žárovky. Vyplatí se investovat do pohybových čidel (na chodbách, v prostorách umývárny a záchodů). Tím zamezíte svícení v době, kdy v daných prostorech nikdo není. Ne každý zákazník se chová jako doma a ve veřejných prostorech světlo zpravidla nezhasíná.
 2. Chladící a mrazící zařízení
  Na čerpacích stanicích je umístěno spousty chladících a mrazících zařízení různých dodavatelů. Tyto umísťují provozovatelé čerpacích stanic často bez rozmyslu v prodejnách jen proto, že chladící zařízení je jim zapůjčeno dodavatelem „zdarma“. Často se setkáváme s množstvím lednic, v nichž se chladí nápoje různých dodavatelů, které jsou však pro zákazníka zaměnitelné. Chladí se tak zbytečně velký sortiment a výsledkem jsou jen vyšší náklady na energii, nikoliv vyšší prodeje. Odolejte proto „lákavým“ nabídkám na zapůjčení chladících zařízení a rozmyslete si, co instalace dalšího zařízení přinese. Dodavatelé chladících zařízení zpravidla netolerují umístění cizího zboží ve svých zařízeních.
  Samostatnou kapitolou jsou mrazící zařízení. Mnohdy se setkáváme s mrazáky s namraženým ledem, kdy ani není vidět, jaké zboží v zařízení je. Nejen, že to odradí zákazníka od nákupu, ale takto neudržované zařízení má poloviční výkon a dvojnásobnou spotřebu.
 3. Klimatizace
  Klimatizace je dnes již zcela běžným vybavením čerpacích stanic. Současně je klimatizace zařízení, které při nesprávném používání výrazně zvyšuje náklady na elektrickou energii. V zimním období se používá i na topení, což není optimální z hlediska spotřeby. Ještě větší problém nastává v letním období, kdy se prostory čerpací stanice podchlazují na teploty nižší než 23 stupňů. Obsluha má pocit, že se cítí příjemně, ale z ekonomického i zdravotního hlediska je to zcela nevhodné. Často se setkáváme s nešvarem, že je klimatizace zapnutá a současně jsou otevřeny vchodové dveře – tepelnou pohodu v prodejně to nezlepší a navíc se opět zcela zbytečně zvyšují náklady na elektřinu.
 4. Materiál
  Další větší položkou z hlediska nákladů je spotřební a hygienický materiál. I zde se dají nalézt úspory například výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Nejvhodnější ale neznamená vždy nejlevnější. Někteří provozovatelé tráví spousty času objížděním velkoobchodů a hledají nejlevnější zboží. V konečném důsledku to ale neznamená, že ušetří – náklady na dopravu jsou dnes vysoké a čas strávený na cestě může provozovatel věnovat činnostem na čerpací stanici.

 

Obecně lze říci, že se vždy dá nalézt oblast, ve které je možno ušetřit, byť jen malé částky, ale v součtu to může dělat i tisíce korun měsíčně.