Většina čerpacích stanic, převážně velkých řetězců, je již dnes zcela standardně vybavena kamerovými systémy. Tyto monitorují nejen prostor na vozovce u výdejních stojanů, prostor prodejny, ale i například prostory v mycích linkách.

Ještě nemáte na Vaší čerpací stanici kamerový systém? A přemýšlíte, zda se Vám to vyplatí?

Kamery jsou důležitý prvek pasivní bezpečnosti jak v prostoru u výdejních stojanů tak i v prodejně. Pokud je na čerpací stanici nainstalován kamerový systém, může odradit rádoby zákazníky od trestné činnosti. Není to všelék, ale ten kdo se rozhodne ujíždět bez placení, raději si vybere tu ČS, kde kamery nejsou. Samozřejmě, pokud přijede na čerpačku „zákazník“ s kradenou registrační značkou nebo kradeným autem, kamery ho neodradí. Avšak díky kamerovému záznamu je možné zdokumentovat „újezdáře“. To má pak význam při jednání s policií, případně pojišťovnou při řešení pojistné události. Pokud policie řeší více případů újezdů a dokáže pachatele identifikovat, pomůže záznam z kamer nejen Vám, ale ostatním čerpadlářům. Pokud se podaří zdokumentovat více případů jednoho pachatele a ten v součtu způsobí škodu vyšší než 5 tisíc korun, jedná se o trestný čin a policie může pachatele zadržet.

Kamerový systém je dobrým pomocníkem i při kontrolní činnosti na čerpací stanici. Provozovatel či majitel nemůže být na čerpací stanici celých 24 hodin a díky kamerám se může na čerpací stanici připojit i online a tak vidí, co se na čerpací stanici děje i v jeho nepřítomnosti. Pokud nemá připojení online, může si jednoduše zpětně prohlédnout záznam z doby, která ho zajímá. Kapacita současných zařízení je veliká a podle požadavků investora může zálohovat data po dlouhou dobu.

Moderní kamerové systémy mohou být propojeny s řídícím systémem čerpací stanice a zapínají se pouze při definovaných činnostech. Mohou například reagovat na vysunutí šuplíku na peníze, na tisk účtenky nebo jednoduše na pohyb.

Při řešení sporných událostí může být kamerový systém dobrým pomocníkem. Například při reklamaci zákazníka na chybně vrácenou hotovost může být záznam z kamer důkazem o oprávněnosti reklamace.

Umístění kamer v mycí lince má taky své opodstatnění. Zaprvé obsluha vidí, zda je v mycí lince volno a může informovat zákazníky, že nebudou při zakoupení mycího programu čekat. Za druhé obsluha čerpací vidí, když dojde k poruše mycí linky a myčka „uvěznila“ zákazníka v jeho automobilu (pokud se kartáče mycí linky zastavily přímo proti dveřím a nemá šanci vozidlo opustit). A za třetí je kamerový záznam důkazem proti nepoctivým zákazníkům, pokud reklamují poškození vozidla mycí linkou, i když s poškozeným automobilem již do mycí linky přijeli.

Kamerový systém je určitě dobrým pomocníkem každého provozovatele a vyplatí se investovat jak z bezpečnostního hlediska, tak z důvodů kontrolní činnosti.