Nález Ústavního soudu vstoupí v platnost 30. června 2015, do té doby mají zákonodárci čas upravit znění tak, aby nebylo protiprávní.

Ústavní soud považoval za nejspornější paušálně stanovenou výši kauce a nařizuje odstupňovat částku tak, aby zohlednila situaci menších distributorů.

Bohužel, zákon již trh s pohonnými hmotami zasáhl, a to tak, že likvidačně. Spousta drobných distributorů byla tímto zákonem vytlačena z trhu, z toho důvodu zvažuje mnoho firem žalobu na stát. Stát má za úkol do roka upravit systém kaucí. Likvidace firem byla devastující, z 500 jich na trhu zbylo 160.