Rady a tipy

Újezdy od výdejních stojanů jsou stále černou můrou majitelů čerpacích stanic, ale ve většině případů hlavně obsluhy čerpacích stanic. Majitelé a provozovatelé čerpacích stanic totiž přenášejí odpovědnost za újezdy právě na obsluhu. Ze zkušenosti totiž vědí, že pokud tuto odpovědnost přenesli, počty hlášených újezdů se snížily.

Letošní povodně opět prověřily připravenost majitelů a provozovatelů čerpacích stanic na velkou vodu. Při katastrofálních povodních v roce 2002 byli majitelé čerpacích stanic zaskočeni, nepřipraveni a hlavně ve většině případů ani nevěděli co dělat. To mnohdy vedlo i ke zcela iracionálnímu jednání, kdy z nádrží na pohonné hmoty odčerpali produkty.

Víte, že si můžete ušetřit práci a čas s možností online náhledu na stav zásob pohonných hmot ve Vašich nádržích? Moderní řídicí systémy s propojením na elektronické sondy mají možnost i vzdáleného přístupu a náhled do aktuálního stavu v nádržích.

Majitel, popřípadě provozovatel čerpací stanice musí být manažer, obchodník, ekonom, ale také personalista. Jen těžko si lze představit, že by si při výběru zaměstnanců na čerpací stanici najímal specializovanou agenturu a platil za výběr zaměstnanců nemalé finanční částky. Co si musí majitel při výběru obsluhy na čerpací stanici rozmyslet a uvědomit?

Dnešní moderní řídicí systémy umožňují vzdálený přístup na čerpací stanici. Z pohledu velkých sítí to není nic nového, pro jednotlivé čerpací stanice, které mají řídicí systém mnoho let, je to funkčnost, kterou kvůli stáří systému nemohou využít. I na samostatnou čerpací stanici se nyní můžete připojit z pohodlí domova přes internet.