V současné době nalezneme na trhu velké množství výrobků (aditiv), které mají zlepšovat zimní vlastnosti nafty - především „bod filtrovatelnosti nafty“, což je nejnižší teplota, při které zkoušená motorová nafta ještě prochází přes sítko s přesně definovanou velikostí. Výrobci, resp. prodejci aditiv deklarují, že přidáním aditiv se zlepší filtrovatelnost nafty až o 5 – 10°C.

Jaká je však skutečnost?

Tato aditiva mohou a v mnoha případech i zlepšují zimní vlastnosti, ale pozor! Celá věc má několik úskalí. V České republice se setkáte s naftou z různých rafinérií, to znamená, že ropa pro zpracování je původem z různých zdrojů a nejen to, liší se také technologie výroby finální nafty. Navíc ve skladech jsou nafty z různých rafinérií v různém poměru smíchány.

Testy v laboratoři ukázaly, že díky rozdílné technologii výroby nafty se aditiva pro zlepšení zimních vlastností nafty chovají různě, výsledky se liší až o několik stupňů. V některých případech se dokonce vlastnosti mohou i zhoršit, a to pokud řidič aditivum špatně nadávkuje do nádrže vozidla. V tomto případě určitě neplatí „čím více aditiva, tím lépe pro moje vozidlo“.

 

Na trhu prodávají značkové čerpací stanice naftu, která je již aditivovaná různými pakety aditiv (např. Verva Diesel, MaxxMotion, V-Power, Ultradiesel). Složení těchto aditiv si výrobci pečlivě střeží. Pokud řidič přidá do nádrže, ve které má již „prémiovou“ aditivovanou naftu další volně dostupné aditivum, může být výsledek zcela opačný, než zákazník očekává. Některé složky dodatečně přidaného aditiva již mohou prémiové nafty obsahovat a tak ve výsledku může dojít jejich k předávkování a tím i ke zhoršení vlastností nafty.

 

Doporučení tedy zní:

Nepřeceňujte aditiva do nafty, tankujte u značkových a prověřených čerpacích stanic (např. s Pečetí kvality) a v případě, že se očekávají velmi nízké teploty, natankujte arktickou naftu, která se prodává u vybraných čerpacích stanic.