Miloslav Hlavsa - Coop

Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí

Hodnocení

„Musím ocenit komunikaci se společností Your System, stejně jako efektivnost a pružnost ve vyřizování požadavků. Vážím si naší spolupráce a věřím, že naše vzájemné obchodní vztahy budou nadále na stejné úrovni. Systém bezobslužné čerpací stanice OctoPOS nám doposud přinesl nesporné výhody a finanční úspory. Realizace tohoto projektu eliminovala rizika spojená s výstavbou a provozem čerpací stanice, kterých jsme se před tím, po zkušenostech s klasickou čerpací stanicí s obsluhou, obávali. Budeme rádi, pokud budeme moci i nadále spolupracovat s ověřenými dodavateli jako je Your System na dalších projektech. První instalaci jsme si již vyzkoušeli a zvládli vychytat dětské problémy. Nyní jsme již moudřejší a připravujeme další plány v této oblasti.“

Řešení OctoPOS nám přineslo:

  • Velice rychlou instalaci ČS
  • Jednoduchý provoz
  • Vysoký komfort pro naše zákazníky (rychlé a jednoduché tankování)
  • Zvýšení bezpečnosti provozu čerpací stanice
  • Výrazné finanční úspory (mzdy obsluhy, hygienické zázemí, energie)
  • Využití obrazovek OctoPOS k marketingovým účelům
  • Snížení nároků na stavební administrativu
  • Možnost mobility – omezení rizik spojených se špatným výběrem lokace

Skupina COOP

Skupina COOP je spotřební družstvo, které čítá přibližně 40 členů. Má dlouholetou tradici a podniká v různých odvětvích, od prodeje potravin, zahrádkářských potřeb a energií až po provozování mobilní sítě COOP mobile. Skupina COOP je provozovatelem téměř 3 000 prodejen a zaměstnává celkem 16 000 lidí.

Jejich celkový maloobchodní obrat činí přes 26 mld. Kč.

Když se spotřební družstvo z Ústí nad Orlicí před dvěma lety rozhodovalo, jakým směrem podnikatelsky expandovat, vybralo si z možností právě prodej PHM, protože usoudilo, že bude mít pro jejich členy nejvyšší přidanou hodnotu. „Spotřební družstevnictví, na jehož základě Skupina COOP funguje, je velmi specifické. Na rozdíl od ostatních firem totiž zisk nepramení z vloženého kapitálu, ale z toho, kolik každý z členů družstva spotřebovává. My všichni jsme členové, takže sami přemýšlíme, co by pro nás bylo dobré a co bychom využili. Asi před dvěma lety jsme zde, v okrese Ústí nad Orlicí, provedli průzkum ohledně potenciálně výnosných aktivit, a poměrně rychle jsme tímto způsobem dospěli k pohonným hmotám. Z předchozí zkušenosti s čerpací stanicí s obsluhou jsme však tušili, že provozovat klasickou čerpací stanici, která není na hlavním tahu a ještě tam najímat personál, není ekonomicky výhodné. Začali jsme proto hledat možné alternativy. Řešení, které nám nabídla společnost Your System ve spolupráci s dalšími dodavateli, se v konečném důsledku ukázalo jako to nejlepší.“ Podotýká Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Bezobslužná čerpací stanice

1) Analýza prostředí a procesů na ČS - (2009 - 2010)

Průzkum trhu v lokalitě Ústí nad Orlicí ukázal mezeru na trhu pohonných hmot. Zkušenosti s předchozím provozem čerpacích stanic vedlo družstvo k hledání alternativního řešení, které by vyhovovalo členům družstva, omezilo provozní náklady i finanční rizika. Pohonné hmoty jsou z produktů, které mají členové družstva možnost čerpat na denní bázi, proto se do portfolia spotřebního družstva velice hodila. Po zkušenostech s první čerpací stanicí provozovanou Skupinou COOP jsme věděli, že o tento druh služby mají členové opravdu zájem.

2) Realizační a přípravná fáze (duben – září 2012, 6 měsíců)

V průběhu realizační a přípravné fáze se realizátoři projektu setkali s několika úskalími. S provozem čerpací stanice souvisí řada administrativních a technických záležitostí, které je třeba před začátkem provozu vyřešit. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí k tomu říká: „S předchozí čerpací stanicí jsme po technické stránce řešili problémy, například s rozpínavostí pohonných hmot v různých ročních obdobích. Po legislativní stránce jsme se začali seznamovat s novými předpisy, které jsme do té doby neznali. Například pravidla České obchodní inspekce, předpisy o kvalitě pohonných hmot, různé kontroly a bezpečnostní předpisy. To vše bylo pro nás naprostou novinkou, protože jsme v tomto oboru nikdy předtím nepodnikali. Ale mělo to pro nás i velký přínos. Díky těmto zkušenostem jsme získali poměrně finančně i časově náročné know-how, které jsme byli schopni v případě čerpací stanice v Ústí nad Orlicí upotřebit.“

Vzhledem k množství legislativních povinností realizátoři projektu ocenili usnadnění administrativy v případě výstavby bezobslužné stanice, a to právě díky jejímu kompaktnímu kontejnerovému provedení. „V případě ústecké bezobslužné stanice jsme na pronajatém pozemku, ale ani tak nebyla administrativa nijak zvlášť náročná. Stačilo pouze stavební povolení o umístění čerpací stanice, datové spojení a elektřina. Takže ani pozemek se nijak neznehodnocuje. V zámkové dlažbě se udělá pár otvorů, které se následně opět překryjí.“ Uvedl Miloslav Hlavsa, ředitel obchododního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Díky mobilnímu řešení ČS se podařilo dojít ke značnému snížení rizik, spojených s umístěním čerpací stanice. „Fakt, že bezobslužná čerpací stanice je to pravé řešení pro nás, podpořilo i to, že stanice je mobilní, takže ve chvíli, kdy pro nás bude nějaká lokalita nevýhodná, tak jsme schopni ji změnit.“ Zdeněk Pechal, ředitel divize řídících a karetních systémů společnosti Your System, uvedl: „Toto řešení je ojedinělé na českém trhu. Jsme velice rádi, že jsme se jako dodavatelé řídicího systému Octo-POS mohli podílet a stát u vzniku konceptu i vlastní realizace. Systém OctoPOS je velmi flexibilní a je možné jej jednoduše upravit dle specifických požadavků zákazníka.“

3) Spuštění provozu - (listopad 2012)

Zahájení provozu bylo pro zákazníky malým překvapením, jelikož rychlost výstavby byla skutečně velmi krátká. „Zákazník nemohl ještě ani týden dopředu vědět, co se na pozemku chystá. Čerpací stanice vyrostla od pondělí do čtvrtka
a v pátek už se mohlo tankovat. Paradoxní je, že příprava a plánování čerpací stanice trvalo zhruba půl roku, zatímco konkrétní výstavba zabrala necelý týden.“ Komentuje výstavbu Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Zákazníci přijali bezobslužnou formu čerpací stanice velmi dobře a rychle si na nový systém zvykli. „Během prvního měsíce byly výtoče zde v Ústí téměř dvojnásobné, oproti tomu, jaké byly v Opočně, návyky přišly velmi rychle. Jistě celému
spuštění velice pomohla přítomnost našeho kolegy Milana Voleského, který měl projekt na starost a v prvních dnech zákazníky osobně seznamoval s tím, jak jednoduše natankovat.“

„Věříme, že jednoduchost a přehlednost je u takovýchto projektů primární. Proto jsme pro tuto instalaci připravili update UI bezobslužného zařízení OctoMAT. Pro zákazníka bylo přizpůsobeno do brandu a barevnosti a byly použity konkrétní symboly, aby se konečnému spotřebiteli vyšlo maximálně vstříc. Těší nás, že naše práce byla oceněna snadným a bezproblémovým přijetím koncovými spotřebiteli.“ Shrnuje Jan Košnar, projektový vedoucí za společnost Your System.

Nízké náklady na provoz bezobslužné čerpací stanice se projevily už v prvních měsících po otevření. Bez nutnosti platit mzdu obsluze, která musí být na běžné čerpací stanici a absenci dalších nákladů typických pro běžný provoz (náklady
na WC, hygienické prostředky, energie či ostrahu), je Skupina COOP schopná nabízet zákazníkům PHM za nižší ceny, než konkurenční čerpací stanice v Ústí a blízkém okolí.

„Velkým motivátorem pro využití bezobslužného řešení byla otázka bezpečnosti čerpací stanice. Jak všichni víme, děje se to dnes a denně, dochází na čerpacích stanicích k různým kriminálním činům. Bezobslužný systém je pro tento problém skvělé řešení. Od chvíle, kdy byl systém nainstalován, bylo riziko přepadení minimalizováno, protože je zde možná platba pouze kreditní kartou. Kdo si kvůli bezpečnosti netroufá na noční provoz, je pro něj Octo Bezobslužka tím pravým řešením. My už tento problém dnes nemusíme řešit a naše stanice funguje v režimu 24/7.“ Řekl Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Právě nonstop provoz inspiroval Skupinu COOP k zavedení značky čerpacích stanic COOP 24.

Aktuální stav

Nyní má Skupina COOP ambice vytvořit společnou síť čerpacích stanic. „Postupem času bychom chtěli vytvořit jednotnou síť čerpacích stanic COOP 24, s jednotným designem, marketingovým konceptem, navázanou na věrnostní program. Naší vizí je, aby každé družstvo v každém okrese mělo vlastní čerpací stanici. Družstvu to přináší velké benefity, a to nejen z hlediska úspor vlastních nákladů na pohonné hmoty, ale i z důvodu již zavedené zákaznické základny v dané lokalitě. To by v reálu znamenalo přibližně 30 – 40 čerpacích stanic v ČR.“ Popisuje své vize do budoucna Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.