OctoCARD

Card management system OctoCARD 13417204_xl

Card management system je aplikační komplex obsahující veškerou funkcionalitu potřebnou pro provoz firemních nebo věrnostních zákaznických karet (fleet cards, loyalty cards) akceptovaných v maloobchodních řetězcích (typicky síť čerpacích stanic) v rámci bezhotovostních nákupů. Systém umožňuje rovněž zpracování transakcí provedených kartami jiných vydavatelů a platby bankovními kartami.

Řešení je postaveno na otevřené platformě při využití všech moderních průmyslových standardů. Modulární architektura systému společně s využíváním pokrokového řídícího systému čerpacích stanic OctoPOS, multifunkčních terminálů a karet umožňuje snadno rozšiřovat systém o další funkce a služby. Systém je vystavěn jako uživatelsky komfortní a s vysokým stupněm bezpečnosti a je připraven k integraci do stávajícího informačního prostředí společností poptávající moderní řešení pro podporu svých marketingových strategií.

Integrovaný věrnostní systém je úspěšný marketingový nástroj, který především umožňuje zaujmout nového zákazníka a udržet si dlouhodobě stávajícího. Současně zlepšuje financování obchodu. Důležitým faktorem je i možnost ovlivňovat chování zákazníka a dlouhodobě udržet jeho loajalitu. Současné marketingové průzkumy ukazují, že zákazníci vhodné věrnostní systémy vyhledávají a vyžadují.

Hlavní moduly systému OctoCARD

  • Firemní „fleet“ karta – klíčová součást nabízeného řešení. Pokrývá kompletně agendu vlastních „fleet“ karet, počínaje zaevidováním zákazníka, přes generování podkladů pro výrobu karet až po fakturaci odběrů zákazníka na prodejních místech
  • Věrnostní program – modul zabezpečuje agendy kolem tzv. „odložených“ slev (bonifikací zákazníků) a optimálně doplňuje modul přímých slev, obsažený v řídícím systému OctoPOS.
  • Centrum karet ostatních vydavatelů – modul pro podporu odběrů na petrokarty dalších vydavatelů (UTA, DKV atd.). Ve spolupráci s vlastním autorizačním centrem zlevňuje provozní náklady na akceptaci těchto karet v síti ČS a celkově zvyšuje flexibilitu systému.
  • Komunikační automat – otevřený subsystém pro automatické zpracování rutinních úloh. Automat dále zlevňuje provozní náklady odstraněním množství operátorské práce. Subsystém umožňuje zabezpečenou komunikaci s cizími subjekty. Typické úlohy, které tento automat zpracovává, jsou např. přenosy blacklistů, generování a odesílání zákaznických přehledů čerpání atd.
  • Archivační modul – nedílná součást řešení. Odléváním starých dat zabezpečuje rychlou odezvu systému při zachování dostupnosti archivovaných dat.
  • Zákaznický portál pro držitele karet – veřejný on-line přístupný portál, který poskytuje držitelům „firemních” karet v přehledné podobě všechny potřebné informace o používání jejich karet a umožňuje některé zákaznické zásahy do systému (vlastní blokace karet, nastavení některých parametrů karty).