Řídící systém OctoPOS a zařízení OctoMAT pro bezobslužnou stanici se stanou součástí řešení, které bude první svého druhu na českém trhu. V průběhu následujících měsíců vznikne jedinečná čerpací stanice, tvořená čtyřmi výdejními stojany Tatsuno. V každém z nich bude integrován jeden OctoMAT.

Součástí tohoto řešení bude možnost, aby po určitou dobu mohla být na čerpací stanici přítomna obsluha s cílem umožnit tankování i zákazníkům platícím v hotovosti či těm, kteří si nebudou jisti obsluhou bezobslužného řešení.