Věděli jste, že benzíny mají rozdílné některé parametry v letním a zimním období? Tato znalost není obecně příliš rozšířená, ačkoliv je velmi důležitá.

 

Pro automobilové benzíny je dle ČSN EN 228 stanoveno rozmezí tlaku par s ohledem na klimatické podmínky během roku. Letní benzín má stanoven nižší tlak par (45 - 60 kPa), aby se zamezilo ztrátám paliva zvýšenou odparností za vyšších teplot. Avšak tlak par zimního benzínu se pohybuje v rozmezí 60 - 90 kPa. Vyšší hodnoty tlaku par jsou nutné pro dostatečné vypařování paliva a spolehlivý start za nízkých teplot. V praxi to znamená, že za nízkých teplot je startovatelnost zážehových motorů lepší.

 

Kde nastávají problémy?

U benzínu natural 95 obvykle problémy nebývají díky vyšším prodejům a častým závozům, takže dodávaný produkt se již v přechodových obdobích v nádržích postupně obmění. Pozor však na benziny, jejichž prodej je nižší než u nejběžnějšího naturalu 95 a závozy se realizují v delších časových úsecích. Jedná se především o speciál 91, prémiové a vysokooktanové benzíny.

Co s tím?

Je třeba, aby provozovatelé mysleli v předstihu na tento fakt a optimalizovali své zásoby a závozy tak, aby se nestalo, že v zimním období prodávají letní kvalitu a naopak. Ideální je, aby provozovatelé nechali klesnout zásoby uvedených produktů před přechodovým obdobím na co nejmenší možné množství. Závoz produktu s novou sezónní kvalitou je pak vhodné realizovat až v době, kdy je dodavatelé pohonných hmot zavážejí. Jen pro připomenutí, přechodové období začíná 1. 3. a končí 14. 4. pro letní období a pro zimní období začíná 1. 10. a končí 15. 11.

Provozovatelé se tak vyhnou případným postihům ze strany kontrolních orgánů.

Jaké hrozí postihy?

Parametr „tlak par“ se kontroluje i při odběrech vzorků Českou obchodní inspekcí a Celní správou. Jen v loňském roce odebrala ČOI na veřejných čerpacích stanicích více než 3.170 vzorků, což je nejvíce za dobu, kdy ČOI pravidelně vzorky na čerpacích stanicí odebírá. Pravděpodobnost návštěvy kontrolních orgánů je větší než v minulosti. Také finanční postihy jsou rok od roku vyšší a nejsou výjimkou ani miliónové pokuty. Navíc se veškeré zjištěné nedostatky a neshody s normou veřejně publikují a to bez rozlišení závažnosti prohřešku. Zveřejnění neshody je určitě větší trest než finanční postih, protože čerpací stanice ztratí důvěru řidičů a ti budou jezdit tankovat jinam.