V dubnovém čísle časopisu PETROL, oborovém periodiku, které se zabývá tématy čerpacích stanic nejen na území České republiky, vyšel článek pod jménem naší společnosti s názvem „Pumpy u supermarketů – hrozba pro drobné čerpací stanice“, který se zabýval tématem čerpacích stanic u supermarketů. Autorkou byla tentokrát Helena Líbalová.
Nenápadně jsme se snažili propagovat ve světě již rozšířený trend, kdy se pro supermarkety stávají jejich čerpací stanice silným marketingovým nástrojem.

Pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte si článek Pumpy u supermarketů přečíst.