Octocentrum

Centralizační řešení pro sítě čerpacích stanic provozovaných s pokladním systémem OctoPOS

Řešení umožňuje majiteli sítě čerpacích stanic pohodlnou centrální správu chodu sítě včetně možnosti vydávání vlastních křížově akceptovaných tankovacích karet pro odběr PHM a suchého zboží.

SYSTÉM JE URČENÝ PRO

 • Majitele a provozovatele dvou a více čerpacích stanic PHM, myček nebo stanic CNG/LPG, vystupujících pod jednou značkou
 • Majitele a provozovatele malých, středních nebo velkých sítí čerpacích stanic s potřebou centrálního řízení
 • Provozovatele čerpacích stanic v rámci obchodních řetězců- prodej na čerpacích stanicích s využitím vlastního pokladního systému, ale s potřebou centralizace dat
 • Majitele a provozovatele nezávislých čerpacích stanic, vystupujících pod jednou obchodní značkou

PŘÍNOSY

 • Centralizace všech, nebo jen majitelem zvolených dat na jednom místě
 • Přístup k datům z celé sítě (nebo zvolených stanic) z jednoho místa pohodlně přes web rozhraní
 • Možnost instalace na HW zařízení a v síti majitele nebo v rámci Cloud řešení
 • Zabezpečená data vždy v rukou pouze oprávněných osob (nastavitelné úrovně přístupu)
 • Možnost přímého napojení a přenosu dat na účetní systémy a externí analytické systémy majitele sítě
 • Přístup k datům v reálném čase
 • Vysoká stability systému – díky provozu na platformě Linux

VLASTNOSTI

 • Spolehlivost– garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis (využití operačního systému Linux)
 • Správa obchodních míst – plná dálková správa nastavení vlastností čerpacích stanic / obchodních míst pohodlně z jednoho místa
 • Možnost vydávání vlastních tankovacích karet provozovatele sítě akceptovatelných v rámci celé sítě nebo partnerských firem
  • Hlídání limitů tankovacích karet od úrovně partnera, přes měsíční limity, týdenní limity, denní limity až po úroveň limitů jednotlivých karet
  • Možnost párové evidence karet řidič / vozidlo
  • Zabezpečení karet pomocí PIN
  • Blokace / autorizace / změna karty pohodlně z jednoho místa pro celou síť
 • Centrální správa skladových karet – jednotná evidence včetně vyhledávání napříč sítí pomocí jednotících prvků (např. PLU nebo EAN)
 • Centrální správa skupin zboží pro celou síť při zachování možnosti uživatelských skupin
 • Přehled stavu zboží pohodlně z jednoho místa v rámci sítě
 • Možnost centrální cenotvorby včetně okamžitého přecenění
 • Možnost centrálního slevového systému včetně kategorizace partnerů do slevových skupin
 • Široké možnosti obchodních a provozních reportů pro denní provoz sítě pohodlně z jednoho místa
 • Propojitelné na účetní systém POHODA ve verzi POHODA a POHODA E1
 • Vše máte po ruce pomocí uživatelsky příjemného webového rozhraní. Spravovat vaši síť čerpacích stanic tak můžete odkudkoliv a v reálném čase.

MOŽNOSTI INSTALACE A PROVOZU

Software může být instalován na HW majitele / provozovatele čerpací stanice v rámci jeho interní sítě

Výhody:
 • Žádné dodatečné náklady a poplatky pro provoz HW z naší strany.

 • Data jsou vždy ve vašich rukou. Nejsou předávána mimo HW prostředky a síť majitele / provozovatele stanice. Nakládání s daty je tedy plně ve vašich rukou a pod vaší kontrolou.

 • K datům v surové podobě máte kdykoliv přístup. Je tedy možné, tato data zpřístupnit v rámci interních analytických systémů majitele/ provozovatele sítě čerpacích stanic přímo z HW zdroje.

 • K datům má přístup vždy jen ten, komu přístup povolíte v rámci VPN

Nevýhody:
 • V tomto případě jste provozovatelem HW vy, je tedy nutné, aby byl HW jednak kompatibilní s naším systémem, dále byl dostatečně stabilní a výkonný, a samozřejmě adekvátně zálohovaný pro případ nenadálých událostí na straně HW

Pro instalaci a provoz softwaru můžete využít námi nabízený Cloud prostor na zabezpečených serverech

Výhody:
 • HW prostředky jsou zajištěny v ideální kompatibilitě na naší straně – bezstarostný provoz

 • Garance nonstop 24 provozu HW je na naší straně včetně plnohodnotného zálohování

 • K datům má přístup vždy jen ten, komu přístup povolíte v rámci VPN

 • I v tomto případě jsou data stále vaše. K datům vám zajistíme přímý přístup pro přenos do dalších systémů pomocí REST API rozhraní (nutnost definice rozsahu dat)

Nevýhody:
 • HW prostředky jsou v tomto případě majiteli / provozovateli sítě čerpacích stanic pronajímány. To sebou nese dodatečné náklady spojené s cenou pronajímaného prostoru a výkonu HW prostředků.

 • V tomto případě není možné zajistit přímý přístup k surovým datům. Data jsou stále vaše a jsou Vám plně k dispozici. Pro přístup k datům je ale potřeba napsat REST API rozhraní pro každé zařízení / software, do kterého chcete data exportovat.