Počátkem února jsme začali pracovat na studii proveditelnosti – možnosti bezobslužného prodeje PHM v hypermarketu Globus v Havířově. Hypermarket by rád svým zákazníkům nabídl na českém trhu výjimečnou novinku – zákazník by měl mít možnost volby, zda u zvoleného výdejního stojanu bude platit bezobslužně prostřednictvím našeho OctoMATu či pojede „klasicky“ platit k pokladně.

Jelikož se jedná o první podobné řešení na území České republiky, je nutné v rámci studie proveditelnosti dořešit všechny procesy, které na čerpací stanici mohou probíhat.