Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, neboť jeho prostřednictvím získává člověk až 80 % informací o vnějším světě. A důležitou roli hraje také v silničním provozu - proto ve dnech 6. - 28. května 2015 proběhla osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – Péče o zrak“. Na vybraných čerpacích stanicích si mohli řidiči nechat zdarma otestovat svůj zrak odborníkem, který vyhodnotil stav zraku a případně doporučil návštěvu lékaře.

Hlavním cílem této kampaně bylo seznámit řidiče i ostatní účastníky silničního provozu s riziky špatné nebo nedostatečné korekce zraku a také zdůraznit důležitost péče zrak. Celostátní kampaň proběhla již v roce 2013 a mezi 589 vyšetřenými odhalila šest procent řidičů s nižší zrakovou ostrostí. Několik řidičů mělo zrakovou ostrost dokonce tak malou, že by vůbec za volant usednout neměli!