Jaká je situace na trhu v České republice?

Podle statistiky MPO bylo v roce 2012 v České republice 6.790 čerpacích stanic, z toho 3.728 veřejných. Klasických čerpacích stanic s prodejnou a prodejem alespoň 2 druhů pohonných hmot je zhruba 2.700. Tímto počtem se řadí Česká republika na 1. místo v Evropě v počtu čerpacích stanic na počet kilometrů silnic a dálnic a na přední místo v počtu na obyvatele.

Z uvedených čísel vyplývá, že konkurence na trhu je obrovská, co to pro majitele čerpacích stanic znamená?

Máte pravdu, konkurence je obrovská. I když každým rokem stále ještě čerpací stanice přibývají, některé jsou zavírány. Také jsme v posledních letech svědky častých změn majitelů čerpacích stanic, především těch menších. Důvodem je nejen konkurence, cenové války, ale také nekalé praktiky na trhu s pohonnými hmotami. O neplacení daní při dovozu pohonných hmot se v současné době hodně diskutuje, připravují se nová legislativní opatření, která by měla tomuto nešvaru zamezit, pravdou je, že maloobchodní trh s pohonnými hmotami je cenově deformován. Ti, kteří kupují pohonné hmoty řádně zdaněné, dosahují v některých obdobích minimální a někdy dokonce i záporné zisky z prodeje pohonných hmot.

A nemusejí se v této situaci bát motoristé o kvalitu pohonných hmot, vždyť tato situace by mohla dovést majitele čerpacích stanic až k tomu, aby pohonné hmoty „pančovali“?

Kvalita pohonných hmot je kontrolována Českou obchodní inspekcí pravidelně a počty kontrol se rok od roku zvyšují. Také i díky tomu byla kvalita pohonných hmot v roce 2012 nejlepší za poslední roky. Po pravdě řečeno je určitě technicky jednodušší neplatit daně než „pančovat“.

Pro zákazníky čerpacích stanic je tato situace příznivá, neboť cena pohonných hmot (i když se mnohým zdá vysoká) se drží relativně nízko a bez silné konkurence a daňových úniků by byla vyšší.

Vyplatí se za této nestandardní situace a při vysokém počtu čerpaček investovat do stavby čerpací stanice?

Každopádně ještě existují lokality, ve kterých se investice vyplatí - nové úseky silnic, obchvaty měst, popřípadě nově otevřené dálnice. Například na dálnici D3 byly vystavěny a zprovozněny na konci minulého roku 2 zcela nové moderní čerpací stanice, které po zprovoznění dalšího úseku D3 v průběhu letošního roku nebudou mít na D3 konkurenci. Otevírá se tu i prostor pro stavbu nízkonákladových čerpacích stanic, buď částečně, nebo i zcela bezobslužných. Tyto jsou převážně stavěny v obchodních zónách popřípadě ve městech, kde je již nákupní infrastruktura vybudována a nevyplatí se investovat do stavby prodejny u čerpací stanice. Toto je v posledních letech celoevropský trend – nejde jen o nízké investiční náklady, ale také o nízké provozní náklady.

V České republice se již můžeme setkat se zcela bezobslužnými veřejnými čerpačkami a to v různých provedeních. Jedná se o provedení s podzemními nádržemi s více výdejními stojany, které mohou mít integrované samoobslužné automaty přímo ve stojanu. Další variantou je jeden samoobslužný automat pro více výdejních míst – toto řešení je levnější, ale pro tankující zákazníky méně komfortní.

Další variantou je tzv. kontejnerová čerpací stanice. Tyto stanice jsou nenáročné jak na pořízení, tak i na celý schvalovací proces před umístěním na určité místo. Obvykle mají jedno výdejní místo s tankovacím automatem integrovaným do pláště kontejneru.

Ale zpět k odpovědi na otázku, zda se ještě vyplatí investovat do výstavby čerpacích stanic – ano, vyplatí… s tím, že investor musí pečlivě posoudit lokalitu a hlavně zvážit, co chce postavit. V této oblasti je naše společnost schopna budoucímu investorovi poradit a díky dlouholetým zkušenostem našich pracovníků a spolupracujících organizací jsme schopni zajistit stavbu čerpací stanice popřípadě umístění kontejneru včetně obstarání všech potřebných povolení.