Rady a tipy

Většina čerpacích stanic, převážně velkých řetězců, je již dnes zcela standardně vybavena kamerovými systémy. Tyto monitorují nejen prostor na vozovce u výdejních stojanů, prostor prodejny, ale i například prostory v mycích linkách. Ještě nemáte na Vaší čerpací stanici kamerový systém? A přemýšlíte, zda se Vám to vyplatí?

Je na majiteli čerpací stanice, jakou zvolí „strategii“ při umisťování reklam. Často ani majitel netuší, že mu dodavatelé zboží a služeb dodají na čerpací stanici různé reklamní materiály, za jejichž umístění nic neplatí, přestože např. v retailových řetězcích musí za umístění téhož platit.

Kvalita a cena pohonných hmot, rychlá obsluha, příjemné a čisté prostředí – to jsou nejdůležitější důvody pro volbu čerpací stanice. Tedy i samotná čistota hraje významnou roli v rozhodování zákazníků a proto by neměla být provozovateli podceňována. Je důležité dbát na čistotu na čerpací stanici a pravidelně provádět úklid.

V současné době nalezneme na trhu velké množství výrobků (aditiv), které mají zlepšovat zimní vlastnosti nafty - především „bod filtrovatelnosti nafty“, což je nejnižší teplota, při které zkoušená motorová nafta ještě prochází přes sítko s přesně definovanou velikostí. Výrobci, resp. prodejci aditiv deklarují, že přidáním aditiv se zlepší filtrovatelnost nafty až o 5 – 10°C.

Věděli jste, že benzíny mají rozdílné některé parametry v letním a zimním období? Tato znalost není obecně příliš rozšířená, ačkoliv je velmi důležitá.   Pro automobilové benzíny je dle ČSN EN 228 stanoveno rozmezí tlaku par s ohledem na klimatické podmínky během roku.

Dnes se budeme věnovat cenotvorbě zboží v prodejně, gastro provozu a mycích linkách. Je obecně známé, že ceny na čerpacích stanicích jsou vyšší než v marketech – náklady na non stop provoz, ale i rychlost nákupu a možnost parkování přímo před prodejnou opravňuje k vyšším cenám a zákazník je akceptuje.

Začátkem roku 2013 probíhaly intenzivní přípravy na vzniku prvního čísla časopisu – OctoBulletin. Tento časopis bude vydáván s periodicitou 1x za 2 měsíce v elektronické podobě. Je určen pro majitele a provozovatele čerpacích stanic. Věříme, že bude přinášet pravidelně zajímavé informace z prostředí čerpacích stanic a bude sloužit pro lepší zorientování v konkurenčním prostředí.