Víte, že si můžete ušetřit práci a čas s možností online náhledu na stav zásob pohonných hmot ve Vašich nádržích? Moderní řídicí systémy s propojením na elektronické sondy mají možnost i vzdáleného přístupu a náhled do aktuálního stavu v nádržích. Například řídicí systém OctoPOS získává informace o stavu v nádržích každých 15 vteřin a tyto informace se okamžitě aktualizují ve stavu zásob pohonných hmot. Na tento aktuální stav je možno se podívat i ze vzdáleného počítače, popřípadě z chytrého telefonu či tabletu. Toho může majitel či provozovatel využít při plánování objednávání pohonných hmot i z domova nebo během své dovolené. Jako nadstavbu je možné užívat i tzv. predikci stavu zásob na další dny. Predikce funguje tak, že systém si zaznamenává prodeje za posledních 21 dní a automaticky vyhodnotí dle zadaných parametrů, kdy je třeba zavézt čerpací stanici pohonnými hmotami.

Pokud by chtěl majitel či provozovatel mít zásobování pohonnými hmotami úplně bez starostí, může přenést odpovědnost za dodávky na svého dodavatele. Samozřejmě, že musí být smluvně dána jasná pravidla, odpovědnosti a případné sankce. Také pravidla pro zavážení v případě změny cen musí být pečlivě stanovena. Po vyřešení smluvních záležitostí pak stačí dodavateli pohonných hmot umožnit vzdálený přístup a náhled do stavu zásob v nádržích a veškerá odpovědnost už je na něm.