Letošní povodně opět prověřily připravenost majitelů a provozovatelů čerpacích stanic na velkou vodu. Při katastrofálních povodních v roce 2002 byli majitelé čerpacích stanic zaskočeni, nepřipraveni a hlavně ve většině případů ani nevěděli co dělat. To mnohdy vedlo i ke zcela iracionálnímu jednání, kdy z nádrží na pohonné hmoty odčerpali produkty. Toto často činili i na příkaz různých úředníků, kteří žili v domnění, že když budou nádrže prázdné, nenastane ekologická katastrofa. A tak jsme tehdy byli svědky plavajících prázdných nádrží, které ohrožovaly majetek a zdraví záchranářů. Pokud byly nádrže umístěné v bunkrech, nastalo to, co nastat muselo – nádrže se utrhly z kotvení a poničily celý bunkr.

V letošním roce byla situace o mnoho lepší než při minulých povodních. Majitelé čerpacích stanic se poučili - po předpovědích, které předvídaly povodně, nechali zavézt svoje nádrže do plna. A nejen to, v ohrožených lokalitách preventivně vyklidili celou čerpací stanici a odvezli drahou elektroniku. Ačkoliv v některých případech to bylo zbytečné – například v Praze zafungovali dobře protipovodňové zátarasy a voda se nedostala tak daleko, jako v roce 2002.

Jak se letos ukázalo, i majitelé čerpacích stanic i úředníci se poučili ze situace nastalé před 11 lety a díky provedeným opatřením byly škody na čerpacích stanicích ve srovnání s rokem 2002 výrazně nižší.