Újezdy od výdejních stojanů jsou stále černou můrou majitelů čerpacích stanic, ale ve většině případů hlavně obsluhy čerpacích stanic. Majitelé a provozovatelé čerpacích stanic totiž přenášejí odpovědnost za újezdy právě na obsluhu. Ze zkušenosti totiž vědí, že pokud tuto odpovědnost přenesli, počty hlášených újezdů se snížily. Jsou známy i případy, kdy se obsluha, pokud neměla odpovědnost za újezdy, domluvila se svým známým a nechala ho natankovat bez placení. A poté nahlásila majiteli újezd. Každopádně jsou újezdy bez placení stále častým jevem.

 

Lze se újezdům účinně bránit? Existuje několik způsobů:

Platba předem

Nejjednodušší a nejúčinnější ochranou proti újezdům je platba předem. Toto však pro zákazníka není příliš komfortní varianta. Po zastavení u stojanu musí jít do prodejny k pokladně předplatit tankované množství pohonné hmoty. Poté obsluha uvolní stojan a zákazník jde natankovat. Po natankování musí opět do prodejny pro účet, popřípadě pro peníze, pokud se mu předplacené množství do nádrže nevejde.

Modernější a komfortnější je pro zákazníka použití tankovacího automatu, což je v podstatě také forma předplaceného tankování. Zde existuje několik variant využití tankovacích automatů. Automaty buď mohou být umístěny samostatně a ovládat několik stojanů, popřípadě mohou být integrovány do těla stojanu – toto je pro zákazníka nejpohodlnější způsob tankování. Toto řešení je dnes již připraveno na čerpací stanici KONT, umístěné v Praze na Barrandově.

Závory a zábranná zařízení

Další možností, jak se bránit, je instalace závor. Toto nejčastěji využívají čerpací stanice u hypermarketů, ale je možné to vidět i u soukromých čerpacích stanic. Toto řešení vyžaduje připravenost už při projektování čerpací stanice tak, aby místo, kde je závora, nešlo objet. V současné době je možno vidět závory i na vjezdu. Drzost některých „zákazníků“ byla tak veliká, že po načerpání pohonných hmot odjeli z čerpací stanice vjezdem a vyhnuli se tak závoře nainstalované na výjezdu.

V minulosti jsme mohli na některých čerpacích stanicích vidět různá zábranná zařízení, jako například lištu s kovovými trny zabudovanou ve vozovce na výjezdu. Pokud obsluha zjistila, že řidič ujíždí od stojanu bez placení, lištu s trny aktivovala a trny vyjely nad povrch vozovky. Toto řešení je však velmi problematické a prakticky se již nepoužívá. Škoda, kterou obsluha může způsobit, je mnohonásobně vyšší než částka za nezaplacené palivo. Znám je případ, kdy zákazník nezaplatil z roztržitosti částku 1.500,- Kč a najel na zdvižené trny. Ty mu způsobily škodu za více než 80.000 Kč a majitel čerpací stanice tuto škodu musel uhradit.

Kamerové systémy

Prevencí před újezdy je také instalace kamerových systémů. Tyto samotné újezdům nezabrání, ale můžou odradit některé nepoctivce, kteří když vidí kamery, raději jedou tankovat tam, kde kamery nejsou nainstalovány. Nevýhodou tohoto řešení je to, že nepoctivci jsou si vědomi toho, že jsou kamerovým systémem monitorováni a tak na vozidlo umístí kradenou registrační značku a jsou v podstatě nedohledatelní. Zde by určitě pomohlo, kdyby kamerový systém byl napojen na registr kradených registračních značek a v případě, že by systém značku rozeznal jako kradenou, dostala by obsluha okamžitě informaci. Toto řešení je technicky možné, ale jeho využívání je zatím problematické. Není právně dořešen přístup do databází policie. Pro majitele a obsluhu čerpací stanice jsou záznamy z kamer užitečné, mohou se zpětně podívat, zda bylo újezdu možno zabránit.

Výměna informací

Mezi některými čerpadláři již existuje „databáze újezdářů“ a tu si vzájemně vyměňují a doplňují. Myšlenka je to dobrá, dokonce se díky této „databázi“ podařilo zadržet několik neplatičů. Rozšíření této databáze je však právně problematické, naráží mimo jiné i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostražitost obsluhy

Důležitá v prevenci újezdů je ostražitost obsluhy. Obsluha by měla, pokud jí to čas dovolí, sledovat chování řidičů u stojanů. Například u motorkářů, kteří si nesundají při tankování helmu, lze předpokládat, že po natankování nasednou na motorku a odjedou bez placení. Také osoby s čepicí s kšiltem nasazenou hluboko přes oči, které se snaží, aby na ně nebylo při tankování vidět, budí podezření. Co v takových situacích dělat? Pokud to provoz na čerpací stanici umožní, obvykle postačí, když obsluha vyjde ven z prodejny a pohybuje se v blízkosti podezřelého řidiče, třeba pod záminkou kontroly vody v kbelících. Jestliže ale nepoctivý řidič opravdu odjíždí bez placení, v žádném případě se nesmí pracovník čerpací stanice snažit zamezit odjetí vozidla vlastním tělem. Riskuje tím vlastní zdraví a obvykle újezdu nezabrání. Každý rok registrujeme na čerpacích stanicích zranění způsobená právě při pokusu zabránit újezdu bez placení.

Je zcela zřejmé, že obsluha nemá moc možností zabránit újezdům bez placení. Pojišťovny tento druh „krádeží“ nepojišťují, policii je většinou v pátrání po řidičích „újezdářích“ neúspěšná a navíc částky, které zůstávají nezaplaceny, nejsou tak vysoké, aby se jednalo o trestný čin. Co tedy lze poradit obsluhám a majitelům čerpacích stanic? Ostražitost, co nejvíce preventivních opatření a každý újezd hlásit na policii. Nahlášení na policii má několik důležitých dopadů: nezaplacenou pohonnou hmotu lze daňově uznat, pokud doložíme zápis s policií. Jestliže policie dle popisu pachatele a vozidla nepoctivce dopadne a prokáže mu více nezaplacených tankování, tak se všechny případy sčítají a nezaplacená částka může být taková, že se již jedná o trestný čin.

 

S újezdy se potýkáme nejen v České republice, ale také v sousedním Německu, kde v některých městech v Bavorsku dosáhly takových rozměrů, že se čerpadláři rozhodli používat pouze předplacené tankování.