Majitel, popřípadě provozovatel čerpací stanice musí být manažer, obchodník, ekonom, ale také personalista. Jen těžko si lze představit, že by si při výběru zaměstnanců na čerpací stanici najímal specializovanou agenturu a platil za výběr zaměstnanců nemalé finanční částky.

Co si musí majitel při výběru obsluhy na čerpací stanici rozmyslet a uvědomit? Především by měl mít na paměti, že obsluha je v přímém kontaktu se zákazníkem a je tou nejdůležitější osobou, která přímo ovlivňuje zákaznickou spokojenost. Je tím, kdo může přímo ovlivnit výši prodeje nejen v prodejně, ale může také ovlivnit prodeje doplňkových služeb, např. doporučí zákazníkovi umytí vozidla a pomůže mu s výběrem nejvhodnějšího mycího programu.

Současně by provozovatel měl mít jistotu, že zaměstnanci si nebudou takzvaně přilepšovat na úkor zaměstnavatele. Mnozí lidé si stále myslí, že práce na čerpací stanici je „zlatý důl“ a snaží se si přivydělat i nepoctivě. Z praxe známe spoustu případů s machinacemi s pohonnými hmotami a nezadávání prodaného zboží do pokladny.

Dilema, které každý provozovatel určitě už řešil, je rovnováha mezi poctivostí a obchodními znalostmi a dovednostmi zaměstnance.

Jak tedy vybírat zaměstnance?

Nejběžnější způsob, jak získat uchazeče je inzerát, nejlépe v lokálním tisku, případně i přímo na čerpací stanici. Zkušenosti ukazují, že tento způsob získání zájemců o práci je efektivní, ale ne vždy vede k najití toho nejvhodnějšího uchazeče. Při podání inzerátu bychom měli už dopředu jasně sdělit, co od uchazeče požadujeme (práce na směny, noční, znalost práce s penězi, alespoň základní obchodní dovednosti…). Uchazeč by měl v každém případě podat písemnou žádost o zaměstnání, jejíž součástí by měl být i strukturovaný životopis. Už forma a obsah žádosti nám napoví hodně o uchazeči. Pokud podá žádost na zmačkaném papíře, je jasné že s pečlivostí si hlavu neláme. Dobré je požadovat i reference z minulých zaměstnání.

Pokud se nám již sešly žádosti, čeká nás předvýběr, kdy si z přijatých dokumentů vybereme 3 – 5 uchazečů, které pozveme na osobní pohovor. Nesmíme také zapomenout odpovědět zájemcům, které jsme nevybrali a poděkovat za zájem – je to slušnost a navíc nevíme, zdali jsme neodmítli někoho, s kým bychom mohli v budoucnu spolupracovat.

Na osobní pohovor bychom si měli připravit základní osnovu a okruh otázek, na které bychom chtěli znát odpověď. Otázky by se měly týkat motivace - proč chci pracovat na čerpací stanici, co mě motivuje, ochota pracovat i v noci, vzdálenost z bydliště na pracoviště. Další otázky by měly být směřovány na obchodní znalosti a dovednosti, předchozí praxi, práci s penězi. Komunikační dovednosti zjistíme už při osobním pohovoru. Pokud uchazeč nemá předchozí praxi případně požadované dovednosti, není to pro něj diskvalifikační. Jeví-li se uchazeč komunikativní a je ochoten se učit novým věcem, může být po zaškolení lepším pracovníkem, než člověk s praxí, který si může přinést i některé špatné návyky, kterých se nesnadno zbavuje.

Důležitý je při osobním pohovoru první dojem, jak přišel uchazeč oblečený, jak se chová. I způsob podání ruky napoví, jaký člověk je.

Další způsob, jak získat obsluhu, je doporučení známých, popř. je možné oslovit zaměstnance pracující v jiných prodejnách, kteří na nás působí svým chováním profesionálně.

Výběr zaměstnanců na čerpací stanici nelze podceňovat, je třeba se mu pečlivě věnovat a uvědomit si, že se zaměstnance je nutné i po nástupu pravidelně školit. O školení jsme však již podrobněji psali v jiném článku.