SPETRA Třanovice

Projekt instalace potrubí KPS a výdejního stojanu AdBlue Gilbaro Veeder-Root pro našeho zákazníka společnost SPETRA Třanovice. Na tomto projektu jsme si znovu ověřili rychlost a spolehlivost systémů KPS a dále pak připojitelnost stojanů GVR na konkurenční systémy, v tomto případě od společnosti QUITEC.

Po instalaci potrubí a výdejního stojanu jsme na čerpací stanici SPETRA Třanovice vyměnili stávající řídicí systém za OctoPos 2. Součástí dodávky bylo i unikátní řešení s dodávkou tankovacího automatu Unicard a integrace do našeho systému. V praxi jsme si ověřili, že dokážeme integrovat do našeho systému doposud "neznámý" HW, což do budoucna rozšíří náš potenciál v rozsahu nabízených služeb.