Během měsíce července dokončila divize MYOCTO práce na projektu Celního skladu paliv Čelechovice pro společnosti ARMEX OIL.

Společnost ARMEX OIL patří dnes mezi největší distributory paliv v České republice. Jako taková disponuje vlastní sítí skladišť paliv, strategicky rozmístěných po celé České republice. V oblasti Moravy však v minulosti postrádala distribuční centrum, které by kapacitně dostačovalo rostoucí poptávce zákazníků. V roce 2015 proto přistoupili zástupci společnosti k započetí realizace projektu kompletního skladu paliv a distribučního centra, a to na úrovni celního skladu. Pro realizaci projektu byla zvolena společnost YOUR SYSTEM.

Projekt nebyl nikterak jednoduchý. Na místě stavby se po převzetí staveniště nacházela pouze hlavní skladovací nádrž, železniční vlečka a jinak „takřka nic“. Úkolem tak bylo nejen dodat, ale spolu s partnery i navrhnout kompletní řešení příjmu, výdeje, skladování a hlavně evidence paliva tak, aby sklad bylo možné uvést do provozu s odpovídajícím zabezpečením na úrovni celního skladu. Dodávka obsahovala kromě kompletního nového potrubního systému například i velkokapacitní čerpadla pro stáčení a plnění cisteren nebo kompletní systém měření hladin jak v původní nádrži, tak v nových nádržích pro skladování produktu B100. Zde přišla opět ke slovu osvědčená technologie GVR, konkrétně technologie TLS 450 PLUS s unikátní, v ČR doposud nepoužitou sondou MAG PLUS FLEX o délce 12m, a sondami MAG PLUS s indikací a měřením hustoty produktu, použitých na produktu B100. Vzhledem k tomu, že systém umožňuje na místě jak vydávat, tak dle požadavku zákazníka i přimíchávat složku B100 do produktu, a to kontinuálně během výdeje, využili kolegové další z produktů značky GVR, a to tlačných ponorných čerpadel Red Jacket, která umožňují variabilně přidávat a snižovat kapacitu vydávaného média zapínáním a vypínáním jednotlivých čerpadel.

Veškeré tyto technologie bylo samozřejmě potřeba centrálně řídit. Zde jsme proto využili našich velmi dobrých zkušeností z již realizovaných projektů a oslovili jsme pro spolupráci společnost LC GROUP. Ta se ujala kompletního systému MaR, tedy inteligence řízení procesů Měření a Regulace. Kolegové z LC GROUP navrhli kompletní systém pro evidenci a zpracování dat ze systémů měřičů PHM v kombinaci s bezpečnostním systémem hlídání hladin, založeným na datech ze zařízení TLS 450 PLUS. Celé uživatelské rozhraní je řízeno pomocí dotykových displejů a je navrženo tak, aby maximálně vylučovalo možnost lidské chyby v procesu řízení příjmu a výdeje PHM.

Ke slovu se zde dostala i technická divize, která do projektu vstoupila kompletní dodávkou elektroinstalace tohoto skladu, tedy nejen silových a datových rozvodů v budovách a skladech, ale také systémem veřejného osvětlení, kamerového systému, bezpečnostního systému nebo datových rozvodů pro přenos dat mezi jednotlivými prvky technologií.
Díky spolupráci výše zmíněných společností a oddělení se nám podařilo na konci července předat celé dílo do zkušebního provozu a dokončit tak dva roky trvající projekt. Pevně věříme, že tento projekt zdárně splnil svůj účel a v budoucnu budeme první volbou v podobných projektech i pro jiné firmy.