Karsit Agro Dubenec

Nový typ výdejního stojanu HDM Pro jsme realizovali v zemědělském družstvu Karsit Agro v Dubenci u Dvora Králového. Opět zde jsme nahrazovali starý stojan Adast moderním stojanem Horn HDM Pro v provedení s certifikaci MID (ověřitelnost přesnosti výdeje Českým metrologickým institutem).

Stojan má novou elektroniku HDA pro, která umožňuje připojit řízení výdeje pro další výdejní pistoli (další výdejní stojan na naftu, AdBlue a pod). Stojan umožní výdej po identifikaci jedním nebo dvěma čipy (kódy), tedy umožňuje kombinaci identifikace řidiče a vozidla. Kapacita paměti pro identifikaci je opět 2000 řidičů a vozidel. Stojan pracuje samostatně, bez nutnosti online řízení počítačem. Do jeho paměti se vejde přibližně 10 000 údajů o čerpání. Data o čerpání se přenášejí pomocí sítě LAN do počítače mechanizátora, kde jsou pracována pomocí programu HD manager Full. Exportem se data přenášejí do nadřízeného ekonomického systému Helios, kde jsou zaúčtována.

Protože družstvo má dvě nádrže na naftu, zákazník si pro sledování obsahu těchto nádrží si objednal zařízení Level Controler, který opět pomocí sítě LAN přenáší data o stavu nafty v jednotlivých nádržích opět do počítače mechanizátora. Mechanizátor je tedy kompletně informován jak o odběrech, tak i o stavu nafty v jednotlivých nádržích.