Opatov na Moravě

V měsíci květnu 2016 byla realizována výměna stojanu v ZVOZD Opatov na Moravě. Původní stojan Adast z roku 1978 byl nahrazen novým výdejním stojanem GVR ENDURO 70. Tento stojan je řízen tankomatem HDA od firmy HORN. Přenos dat je veden do kanceláří LAN připojením.