GALON Luštěnice

Požadavkem majitelů čerpací stanice GALON Luštěnice byla výměna starých stojanů Benč za nové výdejní stojany Gilbarco Veeder Root SK700-II vybavené teplotní kompenzací. Zároveň s výměnou stojanů také došlo k rekonstrukci ostrůvku pod stojanem a víka šachty na stáčení PHM.

Celá akce proběhla během tří dnů a to za plného provozu čerpací stanice. První den došlo k rozebrání ostrůvku pod stojanem, druhý den byla provedena výměna výdejních stojanů a úprava potrubních rozvodů pod stojany. Poslední den pak byla provedena výměna zámkové dlažby na ostrůvku a opravena stáčecí šachta.