ZD Velká Chýška, ZD Samšín a ZD Pošná

Koncem měsíce srpna nás oslovil pan Ing. Jiří Zeman, místopředseda a vedoucí mechanizace v ZD Velká Chýška, kde jsme v květnu 2015 instalovali výdejní stojan HORN HDM 80 eco s tím, že by jeho družstvo uvítalo instalaci dalších výdejních stojanů HORN na střediscích ZD Samšín a ZD Pošná. Zároveň si přál sjednotit vyhodnocování dat na jednom centrálním místě.

Právě tuto funkcionalitu umožňuje serverová verze Hornu díky přenosu dat pomocí LAN sítě a programového vybavení SERVER. Realizace celého projektu proběhla v listopadu 2015.

"Tímto projektem došlo k přehledné správě dat o čerpání a ke zvýšení výkonnosti a efektivity zemědělského družstva", dodává pan Ing. Zeman.